Çinli Shanghai Electric Power Co.
tarafından yatırım yapılan bir ortak girişim
olarak EMBA Elektrik Üretim A.Ş.
EMBA Elektrik Üretim A.Ş., Çinli Shanghai Electric Power Co., Ltd. (SEP), Avic-Intl Project Engineering Company ve yerel yatırımcılar tarafından ortak bir girişim olarak Türkiye’de 2.1 Milyar ABD Doları tutarında bir yatırım tutarına sahip 2x 660 MW’lık ithal kömür yakıtlı iki termik elektrik santrali geliştirmektedir.

SEP’in elektrik üretimindeki bir asırlık deneyimi ve modern teknolojiler vasıtasıyla, yüksek kapasite, yüksek güvenirlik ile yüksek verimliliğe sahip çevre dostu, temiz kömür yakıtlı bir elektrik santrali inşa etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

EMBA Elektrik Üretim A.Ş.
EMBA Hunutlu Elektrik Santrali
Çevre Dostu bir Elektrik Tedarikçisi
EMBA Elektrik Üretim A.Ş.

EMBA Elektrik Üretim A.Ş., Çinli Shanghai Electric Power Co., Ltd. (SEP), Avic-Intl Project Engineering Company ve yerel yatırımcılar tarafından ortak bir girişim olarak Türkiye’de 2.1 Milyar ABD Doları tutarında bir yatırım tutarına sahip 2x 660 MW’lık ithal kömür yakıtlı iki termik elektrik santrali geliştirmektedir. Söz konusu proje Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Sugözü Köyünde bulunmaktadır. Belirtilen elektrik santrali yılda 8.000 saat süreyle faaliyette bulunacak olup 11.5 milyar kWh elektrik enerjisi üretimiyle Türkiye’deki enerji talebine önemli bir katkıda bulunacaktır.

Projeyle inşaat aşamasında 4.000 kişiye, üretim aşamasında ise 500 kişiye bir istihdam imkânı sağlanacaktır.

SEP’in elektrik üretimindeki bir asırlık deneyimi ve modern teknolojiler vasıtasıyla, yüksek kapasite, yüksek güvenirlik ile yüksek verimliliğe sahip çevre dostu, temiz kömür yakıtlı bir elektrik santrali inşa etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu neenle; hava kirleticileri, su kirleticileri, katı atık ve gürültüyü kontrol etmek için bir çok önlemler alınmaktadır.
PROJELER
Emba Hunutlu Termik Elektrik Santrali
Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Sugözü Köyünde bulunmaktadır.
EMBA, kendisini Türkiye’de yüksek performansa sahip ve kirliliğin olmadığı modern bir
elektrik santrali inşa etmeye adamaktadır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Mr. ZHAI Deshuang
Yönetim Kurulu Başkanı
Mr. JIANG Sheng
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve
Yetkili Müdür
Mete Bülgün
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
Mr. QU Hao
Yönetim Kurulu Üyesi
Ms. LU Jing
Yönetim Kurulu Üyesi
Mr. ZHANG Huifeng
Yönetim Kurulu Üyesi
Mr. ZHANG Qingbin
Yönetim Kurulu Üyesi
Mr. QIN Wei
Yönetim Kurulu Üyesi
Hava Kirleticilerinin Kontrolü
Hava kirleticilerinin kontrolüne yönelik olarak, NOx, SOx ve toz emisyonunu indirgemek için özel önlemler uygulanacaktır. NOx emisyonu, Seçici Katalitik İndirgeme (Selective Catalytic Reduction (SCR)) DeNOx sisteminin yapılandırılmasıyla 100mg/Nm3’ten daha düşük seviye indirgenecektir. Kazandan çıkan baca gazı, özel bir katalizörün kurulu olduğu SCR reaktörü vasıtasıyla akış sağlamakta ve amonyakla karışmaktadır. Reaktörde bulunan özel katalizör sayesinde, NOx, NH3 ile reaksiyona girmekte ve zararsız N2 ve H2O’ya indirgenmektedir. Hunutlu projesi için kullanılan DeNOx sisteminin tasarım etkinliği % 70’den fazladır. Daha sonra, en son Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)) Yönergesinin NOx emisyon limiti de karşılanabilir hale gelecektir.

Toz emisyonu, Kuru Elektrostatik Ayırıcı (Dry Electrostatic Precipitator (ESP)), Baca Gazı Kükürt Giderme (Flue Gas Desulfurization (FGD)) sistemi ve Islak ESP’nin bütünleşik bir yapılandırmasıyla 5mg/Nm3’ten daha düşük bir seviyeye indirgenecektir.
Su Kirleticilerin Kontrolü
Su kirleticilerinin kontrolüne yönelik olarak, endüstriyel atık su ve pis suyu indirgemek adına özel önlemler uygulanacaktır.

Sıklıkla ortaya çıkan atık su ile seyrek ortaya çıkan atık su dâhil endüstriyel atık su endüstriyel atık su arıtma sistemiyle bertaraf edilecektir. Sıklıkla ortaya çıkan atık sular kazan ilave suyu, laboratuvar atık suyu vs.’yi içine almakta, buna karşın seyrek ortaya çıkan atık sular ise kazan kimyasal temizlik atık suyu, hava ön ısıtıcı fışkırtma atık suyu vs.’yi içine almaktadır. Arıtılan ve kalifiye sular ilgili kodlara göre tahliye edilecek veya kömür depolama alanı ve kömür bertaraf alanında püskürtme suyu olarak yeniden kullanılabilecektir.

Pis su, pis su arıtma sistemi ile bertaraf edilecek ve bitki sulamada kullanılacaktır. İlave olarak çamur, atık su arıtma istasyonundan düzenli olarak taşınarak yine düzenli bazda elektrik santralinden dışarı çıkarılacaktır.
Gürültü Kontrolü
Gürültü kontrol sınırlamalarının gereklilikleri satın alma öncesinde tesis tedarikçilerine belirtilecektir. Ayrıca, yüksek emişli fanlar, cebri çekişli fanlar, hava kompresörleri, emniyet vanaları ile diğer önemli gürültü kaynaklarına susturucular yapılandırılacaktır. Yerel kodlar ile EN kodları karşılanabilir durumda olacaktır.Santral Verimliliği
EMBA Hunutlu Projelerinin her biri ana buhar parametreleri 27MPa ve 600°C olarak, yeniden ısıtma buhar sıcaklığı ise 600°C olarak ayarlanırken, her biri 2x660 MW’lik Ultra Süper Kritik ünite benimsemektedir. Kritik altı ve süper kritik ünitelerle mukayese edildiğinde, ultra süper kritik üniteler daha düşük kömür sarfiyatı, daha düşük kirletici emisyonları ile daha iyi brüt verimliliğe sahiplerdir.

Hunutlu Projesinin tasarım brüt verimliliğinin her ikisi de (7000kcal/kg LHV standart kömüre dönüştürülen) 270g/kWh’den daha düşük bir brüt kömür sarfiyatı ile %45.57’ye ulaşabilmektedir.
İletişim Bilgisi:
EMBA Elektrik Üretim A.Ş. Şefik Sok. No:5 34330 Levent / İstanbul - Türkiye
T: +90-212-269 96 69 F: +90-212-269 96 09

Kep:
embaelektrik@hs01.kep.tr